Lucia

Det har varit Lucia och Elly var med i 2 luciatåg i år, ett på sånglekis och ett på förskolan.

Övning i kyrkan innan gudstjänsten börjar

tipp, tapp..
lite fika innan det börjar
Luciatåget kommer

 

 

Luciatåget på förskolan hölls utomhus, efteråt var det fika!